Plan de afaceri- Rezumatul executiv

Rezumatul executiv le va oferi cititorilor şi potenţialilor investitori o descriere scurtă dar dinamică a componentelor cheie ale planului de afaceri. Pentru a vă asigura că este clar şi concis, ar trebui să fie de cele mai multe ori ultima secţiune care să fie scrisă. O persoană care citeşte planul pentru prima dată ar trebui să poată să citească doar rezumatul şi să vă cunoască destul de bine afacerea. Rezumatul ar trebui să fie independent şi să nu facă referinţe la alte părţi ale planului de afaceri.

Rezumatul, cu o lungime de 1-3 pagini, va motiva cititorii să continue să citească şi restul planului de afaceri în detaliu.

Rezumatul ar trebui să includă următoarele sub-secţiuni: 

Descrierea afacerii

Oferiţi o scurtă descriere a companiei dumneavoastră. Paragrafele introductive ar trebui să introducă ce faceţi şi unde. Din această secţiune, investitorul trebuie să fie convins de unicitatea afacerii dumneavoastră şi să îşi facă o idee clare despre piaţa în care compania dumneavoastră va opera. Ar trebui menţionată forma legală a facerii (SRL, SA, SCS, etc), precum şi obiectivele afacerii în cadrul unei declaraţii de misiune care afirmă clar scopul şi valorile companiei.

Includeţi şi o declaraţie de viziune, precum şi modul în care vedeţi compania peste 5 ani. Asiguraţi-vă că răspundeţi la următoarele întrebări care sunt adresate de obicei de potenţialii investitori:

 • În ce afacere sunteţi implicat?
 • Ce tip de afacere (producătoare, consultanţă, retail, servicii)?
 • Este o afacere nouă, o achiziţie, o franciză?
 • Care este produsul sau serviciul dumneavoastră?

 

Produse şi servicii

Această secţiune ar trebui să includă o trecere în revistă scurtă şi o descriere a produselor şi serviciilor dumneavoastră, subliniind trăsăturile distinctive. Asiguraţi-vă că descrieţi cu atenţie pentru că cititorul s-ar putea să nu fie familiar cu produsele / serviciile dumneavoastră. Asiguraţi-vă că răspundeţi la următoarele întrebări care sunt adresate frecvent de investitori:

 • Cum vor fi realizate produsele sau serviciile?
 • Ce vor face ele pentru client?
 • Ce este diferit la serviciul sau produsul pe care îl oferă compania dumneavoastră?
 • Ce valoare adăugaţi la produsul dumneavoastră?
 • Ce vă diferenţiază pe dumneavoastră de restul turmei?

 Piaţa

 • Plan de afaceri-Rezumat executiv 1Produsul dumneavoastră este patentat, înregistrat ca marcă?

Oferiţi o scurtă descriere a pieţei în care activaţi. Aici vă veţi defini piaţa, cât de mare este şi ce cotă de piaţă vă aşteptaţi să obţineţi. Indicaţi care va fi marketingul produselor sau serviciilor dumneavoastră şi ce canale veţi utiliza pentru a oferi produsele şi serviciile dumneavoastră pe piaţă (ex. website, forţă de vânzare directă, retail, parteneri de distribuţie etc.).

Este important să faceţi referinţă la surse credibile şi să includeţi numele surselor de informaţie pe care le-aţi utilizat, împreună cu data publicării lor. Asiguraţi-vă că răspundeţi la următoarele întrebări adresate de obicei de potenţialii investitori:

 • Care sunt determinanţii, tendinţele şi influenţele principale din piaţă?
 • Cui se adresează serviciile şi produsele dumneavoastră?
 • Cum vă veţi educa clienţii pentru a cumpăra de la dumneavoastră?
 • Cine reprezintă piaţa dumneavoastră ţintă? 

Competiţia

Arătaţi cititorului că aţi investigat concurenţa. Identificaţi competitorii direcţi şi indirecţi, împreună cu analiza preţurilor şi strategiilor promoţionale pe care le folosesc, precum şi evaluarea avantajului lor competitiv. Pe baza acestei analize, puteţi identifica obstacole cheie pentru afacerea dumneavoastră, serviciile adiţionale pe care le-aţi putea oferi, provocările competiţionale, precum şi oportunităţile pe care le veţi avea. Descrieţi pe scurt concurenţa şi piaţa relevantă în care veţi acţiona. Asiguraţi-vă că răspundeţi la următoarele întrebări adresate de obicei de potenţialii investitori:

 • Serviciul dumneavoastră este mai bun, mai rapid, mai ieftin, şi dacă da de ce?
 • Avantajul dumneavoastră este o “fereastră” temporară şi care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurge pentru a vă proteja poziţia?
 • Ce aţi învăţat de la concurenţă? Din publicitatea lor?
 • Cum este afacerea lor în prezent? Stabilă, în creştere, în scădere?

Operaţiuni

Plan de afaceri-Rezumat executiv 2Operaţiunile sunt definite ca procesele utilizate pentru a desface produsele şi serviciile dumneavoastră şi poate include producţia, transportul, logistica, printarea, consultanţa, service-ul post-vânzare şi aşa mai departe. Această secţiune ar trebui să prezinte pe scurt cum veţi implementa toate elementele de mai sus precum şi o scurtă descriere a structurii organizaţionale, a cheltuielilor şi investiţiilor de capital pentru operaţie. Asiguraţi-vă co răspundeţi la următoarele întrebări care sunt adresate de obicei de potenţialii investitori:

 • Necesarul de personal al companiei dumneavoastră este similar cu cel de pe piaţă, iar pachetul salarial este adecvat?
 • Aţi luat în considerare posibilitatea unui personal sindicalizat?
 • Aţi contactat furnizorii şi distribuitorii şi v-aţi decis asupra celui pe care îl veţi alege?
 • Sunteţi asigurat? Dacă da, este suma de asigurare suficientă?
 • V-aţi pregătit un plan de rezervă dacă vor apărea unele dificultăţi?
 • Ce echipamente şi imobile sunt necesare? Cât vor costa?
 • De ce inventar(stocuri) veţi dispune? Unde îl veţi stoca?

Echipa managerială

Calitatea echipei manageriale a companiei este unul dintre cel mai buni predictori de succes, iar investitorii se vor uita cu atenţie la persoanele care vor conduce compania. Scenariul ideal  este ca managerii de top să fi pornit şi / sau să fi condus companii din acelaşi domeniu. Dacă echipa managerială nu poate dovedi un astfel de background, ar trebui să subliniaţi experienţele anterioare relevante ale echipei. Menţionaţi numele companiilor, educaţia, posturile ocupate şi rezultatele obţinute. Asiguraţi-vă că răspundeţi la următoarele întrebări care sunt adresate de obicei de investitori:

 • Poate actuala echipă managerială să atingă scopurile stabilite pentru afacere?
 • Dar referitor la nevoile ulterioare de management, veţi face angajări? Ce se întâmplă dacă un membru al echipei dumneavoastră manageriale pleacă?
 • Care este ierarhia în companie?
 • De ce au părăsit managerii actuali posturile anterioare pe care le ocupau?
 • Care sunt responsabilităţile principale ale fiecărui membru al managementului? 

Rezumatul financiar

Plan de afaceri-Rezumat executiv 3Secţiunea financiară a planului de afaceri vă va ajuta pe dumneavoastră şi ponteţialii investori sau ofiţeri de credit să estimaţi cât de mulţi bani vor fi necesari, dar şi să faceţi o estimare a vânzărilor cu nivelurile de profit ce le corespund. Acest proces vă va forţa să vă gândiţi la diferite scenarii care ar putea apărea pe parcursul dezvoltării afacerii şi la răspunsurile cele mai potrivite pentru fiecare. Asiguraţi-vă că răspundeţi la fiecare dintre următoarele întrebări care sunt adresate de obicei de potenţialii investitori:

 • Aţi menţionat pragul de rentabilitate?
 • Care sunt problemele cu care sunteţi sigur că se va confrunta compania dumneavoastră şi care sunt soluţiile la aceste probleme?
 • Bilanţul şi contul de profit si pierdere sunt completate pentru următorii 3 – 5 ani? 

Condiţiile de capital

Stabiliţi clar capitalul necesar pentru a porni şi dezvolta afacerea. Ar trebui să aveţi o idee foarte clară despre câţi bani vor fi necesari pentru activitatea din primul an. Dacă se poate, prezentaţi pe scurt câţi bani s-au investit în afacere până la momentul de faţă şi cum sunt utilizaţi. Descrieţi motivul pentru care aveţi nevoie de fonduri şi de ce este oportunitatea provocatoare. Reţineţi că principalele cauze ale eşecurilor noilor afaceri este sub-finanţarea. Investitorii şi ofiţerii de credite doresc să ştie când îşi vor primi banii înapoi, aşa că asiguraţi-vă că explicaţi cum şi când veţi returna investiţia şi împrumutul. Dacă creditul pentru capitalul iniţial se bazează pe siguranţă în loc de echitate, ar trebui să specificaţi şi sursa garanţiilor.

Fişă de verificare a rezumatului executiv:

 • Rezumatul dumneavoastră executiv surprinde esenţa planului de afaceri?
 • Rezumatul dumneavoastră vinde competenţa distinctă pe care o aveţi pentru a executa planul?
 • Reuşeşte să vă vândă strategia pentru succes?
 • Este independent de planul de afaceri (nu face referire la planul de afaceri)?
 • Este rezumatul dumneavoastră clar şi incitant? Îl face pe cititor să dorească să intre în profunzime, citind planul pentru a căuta mai multe detalii?
 • Acoperiti toatele elementele planului?
  (Descrierea afacerii, Produse şi servicii, Piaţa, Concurenţa, Operaţiuni, Echipa de management, Riscuri / Oportunităţi, Rezumat financiar, Condiţiile de capital).