Plan de afaceri – Descrierea afacerii

Descrierea afacerii este o scurtă descriere (una-două pagini) a companiei pe care aţi înfiinţat-o sau sunteţi pe cale să o înfiinţaţi. Acestă secţiune va fi împărţită în subsecţiuni şi ar trebui să îi ofere cititorului o idee destul de clară despre situaţia dumneavoastră curentă, cum aţi ajuns aici, şi unde prevedeţi că veţi fi în viitor.

Răspundeţi la următoarele întrebări în unul sau două paragrafe:

 • Care este numele companiei dumneavoastră?
 • Unde este localizată?
 • Are un asociat unic, mai mulţi parteneri sau este o corporaţie?
 • Compania dumneavoastră există în prezent sau va fi înfiinţată ulterior?
 • Care este stadiul actual? (stadiul de idee, început, extindere etc.)
 • Produsul a fost testat, contractul de închiriere semnat, furnizorii stabiliţi, personalul angajat etc.?
 • Cum va fi organizată?
 • Care este mărimea companiei? (volumul de vânzări, numărul de angajaţi, mărimea imobilelor)
 • De ce v-ar oferi un investitor bani?
 • Cui se adresează produsele dumneavoastră? Care este piaţa ţintă pentru dumneavoastră? 

Descrierea afacerii ar trebui să includă următoarele sub-secţiuni: 

Prezentare generală a domeniului de activitate

Plan de afaceri-Descrierea afacerii 1De multe ori neglijată de multe planuri de afaceri, prezentarea generală a domeniului de activitate poate oferi potenţialilor investitori sau ofiţeri de credit, informaţii despre domeniul în care intraţi sau în care sunteţi deja implicat. Această prezentare generală ar trebui să înceapă cu situaţia curentă a domeniului industrial şi viitorul acestuia. Acolo unde este posibil, oferiţi informaţii despre toate pieţele sectorului industrial, incuzând efectul pozitiv sau negativ pe care orice noi produse sau dezvoltări îl pot avea asupra companiei dumneavoastră.

Când redactaţi această secţiune este foarte important să menţionaţi în text sau în notele de subsol sursa informaţiilor sau datelor pe care le-aţi utilizat. Investitorii şi ofiţerii de credit vor dori să ştie cât credibile şi precise sunt informaţiile pe care vă bazaţi.  

Descrierea companiei

Începeţi cu numele legal al companiei şi menţionaţi forma juridică, presum SRL, SA, SNC etc. Stabiliţi şi dacă afacerea este nouă, în dezvoltare sau o preluare a unei afaceri deja existente. Apoi, explicaţi activitatea pe care o desfăşuraţi, incluzând producerea oricărui produs, oferirea oricărui serviciu şi aşa mai departe.

Menţionaţi unde se află sediul central al companiei precum şi alte locaţii secundare în care va opera compania dumneavoastră, explicând motivele pentru care aţi ales acele locaţii. De asemenea, menţionaţi şi mărimea fiecărui sediu sau locaţie, descriind modalităţile în care acestea vor fi utilizate şi durata în ani pe parcursul căreia acestea pot fi utilizate în mod profitabil.

Dacă utilizaţi orice substanţe controlate în procesul de producţie sau prestare de servicii, asiguraţi-vă că le menţionaţi împreună cu agenţia guvernamentală în jurisdicţia căreia se află controlul acestor substanţe. Includeţi şi o listă de avize şi autorizaţii care sunt necesare şi agenţiile care le reglementează şi le emit. 

Misiunea companiei

Plan de afaceri-Descrierea afacerii 2Misiunea dumneavoastră este o scurtă declaraţie a viziunii şi scopurilor pe care le-ai stabilit pentru companie. Asiguraţi-vă că declaraţia de misiune este concisă, bogată în conţinut şi este provocatoare pentru cititori. Acestă declaraţie ar trebui să ţină cont, dar nu este limitată la următoarele elemente:

 • Natura şi filosofia afacerii
 • Calitatea, preţul, serviciul, relaţiile cu clienţii, stilul managerial, relaţiile cu angajaţii
 • Cultura corporativă, imaginea
 • Imaginea socială şi în comunitate
 • Scopurile de creştere şi profitabilitate 

Istoric şi starea curentă

Rezumaţi istoricul şi starea curentă a companiei  dumneavoastră. Dacă firma este nou-formată, explicaţi clar cum aţi venit cu ideea de a porni această afacere şi cum v-aţi cunoscut partenerii. Dacă afacerea dumneavoastră este deja operaţională, spuneţi cititorului de cât timp activaţi în această afacere. Vindeţi? Aveţi ceva de spus despre foştii proprietari, succese, eşecuri, lecţii învăţate, reputaţia în comunitate  sau istoricul vânzărilor şi profitului? Discutaţi problemele anterioare semnificative şi cum le-aţi supravieţuit. 

Scopuri şi obiective

Plan de afaceri-Descrierea afacerii 3Pentru această secţiune, explicaţi în termeni simpli, într-un singur paragraf, obiectivul companiei dumneavoastră. Stabiliţi obiectivele companiei, răspunzând la următoarele întrebări:

 • Care sunt planurile de viitor ale companiei dumneavoastră?
 • Care sunt ambiţiile dumneavoastră pentru companie?
 • Aveţi puse la punct strategii de creştere?
 • Dacă da, cât de repede consideraţi că va creşte afacerea dumneavoastră?
 • Plănuiţi să creşteţi producţia, diversitatea sau, în final, să vindeţi compania?
 • Explicaţi scopurile pe termen scurt şi lung pentru companie
 • Care sunt termenele pentru atingerea acestor scopuri? 

 Factori critici pentru succes

Separat de secţiunea de Scopuri şi Obiective, factorii critici pentru succes vor arăta potenţialilor investiori şi ofiţerilor de credit, precum şi dumneavoastră, cum vor fi atinse obiectivele. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt:

 • Ce factori vor determina succesul companiei?
 • Care sunt puntele competitive tari ale companiei dumneavostră?
 • Dacă cereţi o finanţare, explicaţi cum vă va ajuta noul capital în a face faţă provocărilor viitoare.
 • Ce va diferenţia afacerea dumneavoastră?  

Proprietarii companiei

Plan de afaceri-Descrierea afacerii 4Această secţiune va identifica proprietarii afacerii şi ar trebui să răspundă la următoarele întrebări:

 • Cine sunt proprietarii? Ce parte din acţiuni deţin?
 • Cine sunt oamenii din echipa managerială?
 • Enumeraţi numele indivizilor şi titlurile pe care le deţin
 • Descrieţi planurile proprietarului pentru succesiune. Cine vă va lua locul după ce vă retrageţi?

Strategia de ieşire

Aici trebuie să explicaţi investiorilor cum îşi vor recupera banii, ce anticipaţi că vor obţine în plus faţă de invstiţia lor şi în cât timp. Strategii de ieşire posibile pot include:

 • Vânzarea sau fuziunea companiei dumneavoastră
 • Vânzarea către management şi angajaţi
 • Ofertă publică