Există o mulţime de motive care să justifice pregătirea unui plan de afaceri/întreprindere nu doar pentru întreprinde­rile aflate la început, dar şi ca un model de bună practică pentru organizaţiile deja stabilite. Oricare dintre motive este de drept unul care să facă procesul de planificare un exerciţiu care merită osteneala, cu condiţia să fie făcut corect.

În orice caz, lucrul important care trebuie reţinut este că numai elaborarea unui plan bun de afaceri nu va avea ca rezultat o întreprindere sănătoasă, profitabilă sau prosperă. Planul de afaceri este doar atât – un plan – şi, ca orice alt plan, singura cale de a vedea dacă el funcţionează într-adevăr este să urmăriţi progresele la intervale regulate, în aşa fel încât să puteţi reacţiona la oricare probleme potenţiale care se pot naşte şi apoi să schimbaţi sau să modificaţi strategia de afaceri după cum este necesar.

Deci, haideţi să aruncăm o privire la unele dintre…

Motivele pentru care oamenii se străduiesc să facă planuri de afaceri

În primul rând, elaborarea unui plan al afacerii reprezintă şi o foarte eficientă metodă de a concentra ideile întreprinză­torilor potenţiali în termeni de definire a obiectivelor şi de evaluare a propriilor abilităţi în a organiza şi a face întreprin­derea să meargă. Planul de afaceri acţionează, de asemenea, ca un mijloc de testare a viabilităţii propunerii de afacere înainte ca cei care au propus-o să facă cheltuieli sau investiţii substanţiale. De obicei, acest tip de plan va fi pregătit înainte de începerea sau achiziţionarea afacerii.

În al doilea rând, prin planificare se stabilesc parametrii şi ţinte specifice care oferă un instrument de măsură a progresului şi profitabilităţii întreprinderii. Din nou, această activitate de planificare este necesară înainte de a începe sau de a achiziţiona o afacere, dar dincolo de aceasta, ea este de aseme­nea parte a procesului de derulare a afacerii care ar trebui să fie un proces continuu, care să dureze mult după ce a început.

În al treilea rând, întrucât există relativ puţini întreprin­zători aspiranţi care au resurse să se autofinanţeze total, mulţi se confruntă la un anumit moment cu nevoia de a apela la finanţare externă, dacă nu chiar în faza de început, atunci mai târziu, când doresc să extindă şi să crească afacerea deja pornită. Pentru aceste persoane, a avea un plan de afaceri bun este crucial pentru viitorul lor; întâlnirea lor cu cel care îi finanţează sau cu directorul de bancă pentru a discuta propu­nerea seamănă puţin cu o probă pentru un rol într-un film la Hollywood – dacă încurci replicile iţi distrugi şansele sau cel puţin îţi reduci şansele de a obţine rolul pe care realmente îl doreşti! De aceea, este foarte important să pregăteşti planul în amănunţime şi cu grijă şi să îl prezinţi într-o manieră profesionistă şi competentă.

Intrebari si raspunsuri utile

Importanţa planificării afacerii 1Elaborarea unui plan al afacerii cuprinzător este cu adevărat centrată pe un şir de întrebări şi răspunsuri; cu cât pătrunzi mai adânc în plan, cu atât mai multe întrebări se nasc şi trebuie să li se dea un răspuns.

Cei mai mulţi oameni care se gândesc să cumpere o întreprindere sau să pună pe picioare o afacere sau să devină întreprinzători autohtoni au o idee generală destul de bună asupra a ceea ce ei ar dori să realizeze. În general, aceasta poate lua forma unei serii de activităţi sau opţiuni, fie legate într-un fel oarecare, fie con­struite în jurul unei idei centrale. Numai când cineva îi întreabă „Care sunt obiectivele voastre specifice?” ei de fapt încep să definească parametrii specifici în cadrul cărora propunerea lor de afacere va funcţiona.

În mod obişnuit, această întrebare este pusă doar prima dată când se completează formularul băncii privind planul afacerii. Obiectivele primare (deseori numite declaraţie de intenţie) ale afacerii trebuie să exprime clar şi precis scopul pentru care se iniţiază afacerea şi piaţa în care ea va opera. De exemplu, „intenţionez să deschid un serviciu de catering mobil de înaltă calitate şi profitabil, spe­cializat în recepţii de nuntă şi petreceri private in Bucuresti” sau „vom oferi un serviciu care proiectează, construieşte şi întreţine piscine încălzite pentru locuinţe pri­vate spaţioase în Iasi”.

Invariabil, declaraţii ca acestea vor naşte întrebarea imediată „Cum se va realiza acest lucru?” şi determină întreprinzătorul începător să exa­mineze şi să explice aspectele financiare, funcţionale, de mar­keting şi control ale propunerii, aspecte care formează nucle­ul unui plan de afaceri.

Următorul aspect pe care noul nostru om de afaceri tre­buie să-l ia în considerare este viabilitatea propunerii, şi atunci o altă întrebare se ridică: „Da, sună ca o idee bună, dar ce te face să crezi că va funcţiona?”

Din nefericire, nici bănuielile, nici îndrăzneala şi nici chiar intuiţia feminină nu pot garanta viabilitatea unei afaceri; ca atare, pentru a răspunde acestei întrebări trebuie să oferim nişte idei mai clare, ca de exem­plu, „Ofer un serviciu pentru care există o informare şi o cerere crescânde şi, în acest moment, cel mai apropiat furni­zor alternativ se află la 100 mile depărtare”.

Viabilitatea poate implica o varietate de consideraţii, incluzând cercetarea pieţei şi a segmentării ei, studii de fezabilitate, evaluarea cifrei de afaceri a vânzărilor potenţiale şi a marjelor de profit, analiza disponibilităţii unei oferte regulate, de personal competent, de capital adecvat etc. Din nou, întreprinzătorului nostru începător i se cere să se concentreze mai în detaliu pe aspec­tele practice ale propunerilor şi pe un alt aspect cât se poate de important, care sunt propriile sale capacităţi şi deprinderi.