Cum sa planifici o afacere online

Ideea de afacere în sine poate fi perfect viabilă pentru orice om de afaceri experimentat sau competent, dar alt do­meniu care trebuie să fie luat în considerare este dacă între­prinzătorul nostru începător are sau nu are capacităţile şi competenţa necesare să facă să meargă afacerea.

  • Are această persoană cunoştinţele tehnice necesare cu privire la acel pro­dus sau serviciu?
  • Cunosc ei piaţa?
  • Au ei vreo experienţă în vânzări?
  • Pot ei conduce oameni şi repartiza sarcinile de lucru?
  • Au ei cunoştinţele financiare necesare pentru a ţine evidenţa contabilă şi a asigura controlul creditului?

Dacă vreuna din aceste abilităţi lipseşte, poate ea să fie dobândită în timp sau va fi necesar să fie cumpărată, şi dacă acesta este cazul, pot ei să-şi permită costul presupus de aceasta? Cea mai mare diferenţă dintre directorii de firme mari şi cei de firme mici este faptul că managerul unei com­panii mari îşi poate permite să fie un specialist şi poate de obicei lăsa organizarea pe seama altcuiva dacă lui îi lipseşte pregătirea într-un domeniu anume, ca de exemplu, finanţe sau marketing. În schimb, într-o firmă mică, managerul are nevoie de o multitudine de calificări generale de afaceri, ca şi de cunoştinţe profunde despre produs sau serviciu.

Mai puţin de o treime din proprietarii de întreprinderi fac o pregătire pentru a obţine o calificare economică de bază înainte de a începe afacerea, 80% crezând că ei au deja calificările economice adecvate pentru a conduce întreprinderile lor.

În orice caz, aptitudinea personală nu este doar o pro­blemă de a avea o largă varietate de îndemânări de bază în ceea ce priveşte afacerea. Băncile de clearing au recunoscut aceasta cu câţiva ani în urmă şi, ca atare, au început să in­cludă în formularele lor standard de plan de afaceri întrebări care se referă la deprinderi personale, ca de exemplu, cum iţi gospodăreşti timpul personal şi cum te conduci pe tine însuţi. La fel, întrebări de genul: Eşti motivat tu însuţi? Eşti perse­verent sau renunţi uşor? Poţi să-ţi asumi responsabilitatea? Găseşti că este uşor să iei decizii? Eşti un organizator bun? Poţi să conduci şi să-i motivezi pe ceilalţi?

Acestea sunt aspecte care pot fi dezvoltate şi explicate într-un plan de afacere ca parte a profilului personal şi a planului personal de acţiune. Planul de afacere vă dă posibilitatea să puneţi accen­tul pe forţele voastre personale în aceste domenii şi să propuneţi felul în care intenţionaţi să îmbunătăţiţi acele de­prinderi care ele nu sunt atât de dezvoltate. Aceia care ignoră aceste întrebări fac asta pe propria lor piele, întrucât este puţin probabil ca băncile care împrumută să aibă vreo sim­patie pentru cineva care nu este în stare să răspundă acestor întrebări în mod deschis şi onest şi să recunoască propriile lor slăbiciuni.

Stabileste ţinte pre­cise şi măsurabile

Cum sa planifici o afacere online 1Procesul de planificare a afacerii reprezintă o posibilitate ideală pentru a evalua şirul de calificări care sunt necesare pentru ca afacerea să aibă succes şi, în acelaşi timp, pentru a identifica orice decalaje potenţiale în acest domeniu.

După cum am explicat până acum, este imperativ ca pen­tru orice nouă afacere/întreprindere să fie definite în mod clar obiectivele şi parametrii în cadrul cărora ea va funcţiona; cu toate acestea, nu este suficient ca ele să fie exprimate doar ca simple declaraţii. Pentru ca noi să fim capabili să ne dăm seama dacă obiectivele pot fi atinse sau nu este necesar să le definim cât mai în detaliu posibil.

Aceste planuri ne oferă ţinte pre­cise şi măsurabile faţă de care putem compara şi monitoriza în mod continuu progresul şi realizările, ca de exemplu:

• planurile bugetare anuale, veniturile şi cheltuielile plani­ficate pentru fiecare lună, faţă de care veniturile şi cheltuielile reale pot fi monitorizate;

• previziunile marjelor profitului brut şi ale profitului net derivând din planurile bugetare, care pot fi moni­torizate pentru a surprinde orice problemă datorată cos­turilor în creştere, scăderilor în vânzări sau fluctuaţiei sezoniere în vânzări etc.

• efectele activităţilor reale de vânzare sau activităţilor promoţionale asupra veniturilor din vânzări sau asupra marjelor de profit;

• previziunile fluxului de numerar şi efectele acordării sau obţinerii de credite;

• nevoia de capital funcţional suplimentar pentru a susţine afacerea, de exemplu, prin intermediul unor împrumu­turi pe termen scurt sau pe termen lung pentru a înlesni extinderea afacerii;

• capacitatea de a vă permite o investiţie de capital – înlo­cuim sau reparăm? Producem noi componentele sau le cumpărăm? Folosim împrumuturi, cumpărări în rate pen­tru a achiziţiona echipamentul sau îl luăm în leasing?

Planificarea şi monitorizarea

Planificarea şi monitorizarea progresului şi realizărilor este o parte integrantă a elaborării politicii de afaceri. Ideea de afacere iniţială presupune elaborarea unor politici iniţiale prin care se stabilesc planurile şi ţintele financiare şi de marke­ting. Atingerea acestor ţinte sau modificările planurilor ca răspuns la factori şi schimbări exterioare va influenţa resursele disponibile pentru viitor care, ca răspuns, vor avea o influenţă asupra viitoarei politici a întreprinderii.

Acesta este ciclul constant – Plan, Implementare, Monitorizare şi Revizuire deşi în mod ideal, revizuirile ar trebui să ia forma unor pla­nuri proactive făcute prin anticiparea unor evenimente viitoa­re, mai curând decât sub forma unei serii de reacţii de răspuns la evenimente sau circumstanţe trecute.

Intrebari utile inainte de a incepe o afacere

Înainte de a începe, pune-ți aceste întrebări:

• Care este piaţa/pieţele spre care se merge, aria de produse şi servicii şi nevoile consumatorului, mărimea potenţială a pieţei, identificarea concurenţilor şi a oricăror bariere potenţiale la intrarea pe piaţă?

• Orice factori externi care pot influenţa afacerea, de exemplu, factorii economici?

• Cerinţele financiare pentru a porni afacerea şi pentru funcţionarea ei?

• Deprinderile tehnice şi de management de care va fi nevoie pentru afacere?

Cum sa planifici o afacere online 2• Profitul probabil care va fi produs de afacere?

Primul punct care trebuie explicat este natura afacerii în sine. Ar putea foarte bine ca afacerea să se concentreze pe oferirea numai a unui singur tip de bunuri sau servicii – un pedichiurist, de exemplu, face tratamente medicale la pi­cioarele oamenilor. În orice caz, în unele cazuri, bunurile şi serviciile centrale pot fi însoţite de o linie secundară, de exemplu, unii pedichiurişti pot face şi reflexologie (masaj al picioarelor).

Este important ca activităţile primare şi secundare să fie clar definite în expunerea iniţială, astfel încât cititorul să fie informat imediat despre natura afacerii.

De exemplu: „Intenţionez să pun pe picioare o afacere ca furnizor mobil specializat în nunţi şi petreceri. Pe lângă aprovizionarea cu mâncare şi băutură pentru nunţi, eu mai pot oferi servicii secundare asociate. Acestea includ livrarea de torturi de nuntă, baruri autorizate, maşini cu şofer, discoteci, flori şi fotografii de nuntă, pe care le voi aranja ca parte a unui pachet complet pentru clienţii mei şi pentru care eu voi primi un comision procentual de la furnizori.”

În acest caz, serviciul primar de mâncare şi băutură este clar definit, iar venitul secundar din serviciile suplimentare este, de asemenea, explicat.

Aceasta este o întrebare evidentă, dar ea este importantă şi trebuie găsit un răspuns pentru oricare finanţator potenţial, deoarece răspunsul va ridica invariabil o serie de întrebări suplimentare.

Cum sa planifici o afacere online 3• Este aceasta o afacere nouă pe care vreţi s-o înfiinţaţi? Dacă este aşa, presupunând că v-aţi făcut cercetarea de piaţă şi aţi justificat viabilitatea prospectului, atunci trebuie să identificaţi timpul dintre momentul începerii activităţii şi momentul în care veţi ajunge să aveţi un profit funcţional continuu. Aceasta duce la întrebările: „Ai resurse financiare adecvate pentru a acoperi această perioadă?” sau „Ce ar putea să meargă prost în aşa fel încât să îţi întârzie obţinerea unui profit?” şi „Cum vei face faţă acestei probleme?”. Trebuie de aceea să fiţi în postura de a putea răspunde acestor întrebări dacă ele vă vor fi puse şi, teoretic, planul tău de afaceri ar tre­bui să demonstreze că le-aţi luat în considerare.

Puneţi pe picioare o franciză? Dacă este aşa, ar trebui să fiţi în stare să demonstraţi tipul şi nivelul sprijinului de care dispuneţi în fazele iniţiale din partea francizorilor şi să confirmaţi reputaţia lor în domeniu. Cât de bine cunoscute sunt produsele şi serviciile acestei francize? Aţi vorbit cu alţi oameni din domeniu pentru a investiga experienţa lor în fazele de început? Aveţi drepturi exclusive de a acţiona în anumite arii care să vă protejeze de concurenţii vecini? Sunteţi angajat printr-un contract pe termen lung? Veţi avea de plătit penalităţi dacă întreprinderea eşuează?

Dacă cumpăraţi o afacere deja existentă, sunteţi sigur de viabilitatea ei pe termen lung? Este ea ameninţată în vreun fel de noile dezvoltări în zonă sau de o competiţie care ar apare? Va fi afectată de factori economici sau legislativi? Plătiţi un preţ corect? A fost contractul vostru de cumpărare verificat de un avocat şi registrele financiare examinate de un con­tabil? De ce vrea proprietarul să o vândă şi motivul pe care îl dă este adevărat? Veţi fi în stare să returnaţi capitalul investit?

Pe baza descrierii afacerii propuse, va trebui să luati nişte decizii fundamentale cu privire la forma afacerii, de exemplu, dacă ea va fi condusă de un singur om, de un parteneriat sau va fi o companie cu răspundere limitată.