Sistemul acţiunii si reactiunii

Sistemul acţiunii si reactiunii- cum sa te descurci cu oboseala 1Uneori se întâmplă să ne simţim secătuiţi de puteri, fără a înţelege prea bine de ce, şi în aceste momente visurile sau ideile noastre încep să pălească. Dacă vă veti afla vreodată într-o astfel de situaţie, iată cum trebuie să procedaţi:

Iertaţi-vă orice greşeală sau promisiune neonorată.

Învăţaţi şi încercaţi să mergeţi înainte aşa cum puteţi.

 1. Aveţi încredere în propriile dumneavoastră aptitudini şi talente.
 2. Amintiţi-vă că în trecut v-aţi fixat unele obiective pe care le-aţi crezut imperioase, dar care s-au dovedit a nu fi fost necesare. Urmăriţi-vă ţelul cu hotărâre. dar şi cu realism.
 3.  Când vine vremea să încheiaţi o vânzare, încercaţi să vă impresionaţi inter-norul; totuşi, clientul va proceda după cum crede el de cuviinţă, indiferent de nţele dumneavoastră.
 4. Dezamăgirea şi descurajarea nu înseamnă decât timp pierdut. învăţaţi ceva eşecul suferit, vindecaţi-vă şi porniţi mai departe. Clădiţi ceva nou pe vechiul lament. Aşa e viaţa!
 5. Nu vă lăsaţi copleşit de furie sau de invidie în faţa realizărilor altuia. Din izmenea simţăminte transpare dorinţa ca provocarea cu care vă confruntaţi să fi-ti mai uşoară. Folosiţi-vă logica pentru a tempera aceste emoţii negative, astfel ccât să puteţi rămâne în relaţii bune cu restul lumii.
 6. Acţionaţi sau lăsaţi-i pe ceilalţi să acţioneze asupra dumneavoastră. Inacti-tatea denotă slăbiciune şi lipsa unei motivaţii.
 7. Cei care nu au capacitatea de a vă recunoaşte potenţialul nu merită să profite pe urma ideilor dumneavoastră. învăţaţi şi de la ei ceva, şi continuaţi-vă drumul.
 8. Mulţumiţi-vă cu ceea ce este posibil şi nu uitaţi că aveţi capacitatea de a găsi ricând noi oportunităţi.

 

Nu cedati oboselii

Sistemul acţiunii si reactiunii- cum sa te descurci cu oboseala 2Ajuns în acest punct, vă simţiţi poate puţin obosit şi plictisit de proiectul dumneavoastră. Transpunerea în practică a unei idei strălucite necesită o mare doză de entuziasm. Aţi muncit din greu, fără odihnă, încercând să ajungeţi cât mai aproape de perfecţiune. Activităţile zilnice, rutiniere, s-au adăugat celor privitoare la proiect astfel încât aţi fost obligat să vă concentraţi peste măsură, mintea dumneavoastră fiind neîncetat cuplată pe poziţia „pornit”. În mod inevitabil, aţi intrat într-o fază de hiperactivitate cerebrală, imaginat:. şi creativitatea dumneavoastră, conectate la cea mai înaltă tensiune, funcţionând într-un ritm ameţitor. Excelent! Acestea sunt condiţiile în care o idee genială devin, o adevărată capodoperă. însă, aşa cum se întâmplă totdeauna în viaţă, aversul are şi un revers; după fiecare experienţă incitantă urmează mahmureala aferentă – în cazul nostru, o mahmureală ce afectează creativitatea. Dacă doriţi ca proiectul la care lucraţi să reuşească, trebuie să acţionaţi la cel mai înalt nivel al performanţelor dumneavoastră.

Identificaţi-vă cele mai valoroase aptitudini şi puneţi-le la treabă.

Nu vă aventuraţi într-un domeniu pentru care nu aveţi suficientă pricepere. Nu veţi face decât să pierdeţi timpul şi să vă accentuaţi sentimentul de frustrare.

Fa-ti o echipa

Atunci când trebuie să vă alcătuiţi o echipă, desigur că doriţi să cooptaţi cei mai buni specialişti. De asemenea, este important să reţineţi că însăşi ideea de echipă implică un anume grad de cooperare. Rezultanta, afacerea în sine, nu va fi niciodată mai bună decât ansamblul personalităţilor componente.

De aceea. înconjuraţi-vă de oameni care:

 1.  să dea dovadă de responsabilitate, să fie preocupaţi de activitatea pe care o desfăşoară;
 2. să fie buni colaboratori, să nu manifeste un orgoliu exagerat;
 3.  să nu fie nici lacomi sau ahtiaţi după câştig, nici prea rigizi;
 4.  să poată face faţă frustrărilor şi mâniei într-o manieră matură, chibzuită.

Majoritatea experienţelor pe care le trăim în viaţa de zi cu zi se desfăşoară după principiile cuprinse în Teoria Haosului – afirmaţie valabilă şi pentru proiectele noastre. în esenţă, această teorie statuează că până şi în mijlocul celui mai deplin haos există o anumită ordine. Aşadar, nu vă mai faceţi probleme.

Dacă planurile dumneavoastră par a fi scăpat de sub control, fiţi sigur că în cele din urmă totul va reveni la matcă într-un mod pe care nici nu-1 puteţi bănui. Conform aceleiaşi teorii, perioada premergătoare unei reuşite este de obicei cea mai haotică şi mai frustrantă. Prin urmare, insistaţi până când ceva anume începe să „mişte“ în favoarea dumneavoastră.