1. Beneficiarii care au drept de deducere a TVA (legea 571/2003) si deduc TVA pt. CHEL proiectului, dar au primit si contravaloarea TVA de la AM, trebuie sa restituie la bugetul de stat TVA dedusa, in termen de 3 zile lucratoare de la incasarea ei.

2. Rambursarea catre beneficiari a CHEL se face pe baza:

– conditiilor si documentelor prevazute in contractul de finantare,

– procedurilor interne ale AM.

3. Transferul sumelor reprezentand PFIN se face integral sau in transe, doar daca exista urmatoarele documente:

– solicitare scrisa a beneficiarului

– contract de furnizare bunuri/servicii incheiat cu un operator economic(se poate prezenta la un anumit termen ,daca acest termen e prevazut in contractul de finantare).Fac exceptie proiectele a caror implementare nu presupune folosirea unor contractori.

– cont dedicat exclusiv primirii PFIN si efectuarii cheltuielilor proiectului. In cazul in care contul e deschis la Trezorerie si sunt categorii de cheltuieli care se fac din PFIN si nu pot fi platite prin trezorerie, sumele pt. Aceste cheltuieli pot fi transferate in alte conturi bancare, cu conditia efectuarii cheltuielilor in termen de 3 zile l. dela transfer.Dobanda acumulata in contul dedicat, aferenta PFIN se raporteaza AM, care o va deduce din sumele rambursate beneficiarului.

– scrisoare de garantie bancara- pt. Proiecte ce intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.

4. Marimea PFIN:

– General: max. 30% din val. Eligibila a contractului de finantare

– Axa prioritara 6 din POSDRU: max. 40%

– Proiecte sub incidenta ajutorului de stat/minimis: max.35%

5. Reguli PFIN:

– Sumele transferate ca PFIN se deduc ulterior de catre AM prin reducerea valorii cererilor de rambursare transmise de beneficiarii cu un procent stabilit prin contractul de finantare

– Din PFIN beneficiarii pot avansa sume si catre contractori sau parteneri, in limita si conditiile stabilite de AM prin contractul de finantare

– PFIN acordata trebuie restituita daca beneficiarul nu depune nicio cerere de rambursare in termenul stabilit in contr. De finantare

6. Elemente financiare obligatorii in contractul de finantare:

– procentul si conditiile de acordare a prefinantarii

– termenele maxime de plata a PFIN, de rambursare a CHEL si de restituire a TVA catre beneficiari, precum si documentele justificative aferente

– obligatia ca fiecare cerere de rambursare sa reflecte separat, pe fiecare an calendaristic, CHEL

– reguli pt. Platile in valuta-se solicita contravaloarea in lei la cursul BNR din data intocmirii documentelor de plata in valuta

– sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii termenelor si conditiilor stabilite prin OUG 64 si OMF 2548/2009

7. Termen de plata catre beneficiari a PFIN, CHEL, TVA max. 15 zile lucratoare de la data la care AM autorizeaza plata.

8. Evidenta contabila se tine separat pe fiecare proiect, folosind conturi analitice dedicate. Beneficiarii finantati de la bugetul de stat inregistreaza extracontabil rambursarile de cheltuieli din IS, pe baza notificarilor primite de la AM.