Plan de afaceri – Secţiunea financiară

 Este important ca aspectele şi argumentele financiare să fie bine construite. Dacă nu veţi putea arăta că ideea dvs. poate aduce mulţi bani, investitorii potenţiali şi ofiţerii de credit îşi vor pierde rapid intersul. Pentru a construi secţiunea financiară, este recomandat să începeţi cu plan de dezvoltare şi cu planul operaţional pentru a crea o planificare temporală a acţiunilor de dezvoltare şi a celor Plan de afaceri-Secţiunea financiară 1operaţionale.

Din aceste acţiuni puteţi crea apoi proiectări ale fluxului de numerar, declaraţii de veni şi balanţe pro forma pe o perioadă de cel puţin 3 ani, câteodată chiar cinci ani. Ca şi o regulă, proiectările dvs. financiare ar trebui să cuprindă acea perioadă până la punctual la care afacerea dvs. realizează o stabilitate a operaţiunilor ei.

Primul an din proiectările dvs. financiare  va trebui să fie previzionat lunar pentru că fluxul de numerar este critic în perioadele de început ale unei afaceri.

Al doilea şi al treilea an ar trebui să fie previzionate trimestrial, iar anul al patrulea şi al cincilea – anual.

Dacă este posbil, este bine să includeţi în aceste proiectări scenariile cele mai optimiste, cele mai pesimiste şi cele aşteptate pentru datele dvs. financiare.  Acesta vă  permite dvs.,  ofiţerilor de credit şi potenţialilor investitori să  evalueze potenţialul şi riscurile demersului dvs.

Asiguraţi-vă că proiectările financiate sunt congruente cu celelate secţiuni ale planului dvs. de afaceri. De exemplu, dacă dvs. susţineţi că o să deschideţi 3 magazine în cel de-al doilea an şi datele financiare arată deschiderea a 5 magazine, atunci potenţialii investitori şi ofiţerii de credit îţi vor pierde rapid încrederea în planul dvs.

Secţiunea financiară ar trebui să fie discutate şi o descriere a previziunilor financiare . Descrieţi planificarea pe unităţi de timp şi volumul de investiţie pe care îl veţi solicita pentru a vă realiza planul. Demonstraţi apoi că investiţia este profitabilă arătând că profitul, activele şi ratele financiare sunt toate favorabile progresului afacerii. Când ofiţerii de credit sau potenţialii investitori vor fi terminat de parcurs această secţiune, ar trebui să fie nerăbdători să investească în această afacere.

Fondurile iniţiale

Secţiunea ar trebui să identifice toate costurile asociate cu deschiderea afacerii sau cu preluarea unei afaceri dar şi sursele de capital investit şi/sau banii împrumutaţi.

Includeţi un buget iniţial sau estimaţi costurile iniţiale ale afacerii

Elemente pe care ar trebui să le luaţi în considerare atunci când pregătiţi un buget iniţial:

 • Personalul (costuri anterioare începerii activităţii)
 • Taxe legale/profesionale
 • Echipamente
 • Consumabile
 • Salarii
 • Venit
 • Utilităţi
 • Impozite şi taxe pe salarii
 • Licenţe
 • Advertising/ promovare
 • Contabilitate

Istoric şi analiză financiară (doar afacerea curentă)

O analiză serioasă a trecutului trebuie să preceadă orice tentativă serioasă de previzionare a viitorului. O foaie de lucru destinată acestui scop vă permite să adunaţi într-o singură pagină multe informaţii financiare din diverse surse pentru a facilita analiza şi înţelegerea. Informaţiile financiare sunt prezentate în RON şi în procente.

Plan de afaceri-Secţiunea financiară 2

Ratele financiare importante  sunt calculate automat.

În Anexe ataşaţi:
bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, fluxurile de numerar pentru ultimii 3 ani şi balanţele de verificare, declaraţiile fiscale şi sociale curente.

Situaţia financiară curentă (Curent, Achiziţie, doar francize)

Prezentaţi în detaliu situaţia curentă a companiei. Prezentaţi balanţa curentă într-un apendice.

De asemenea, o planificarea a debitelor poate fi utilă aici.

Planificarea debitelor

Acest tabel vă oferă informaţie detaliată pe care documentele financiare nu v-o oderă prin ele însele.

Includeţi o planificare a debitelor în formatul de mai jos pentru fiecare element datorat, de pe cea mai recentă balanţă a dvs.

Previzionarea operaţiunilor

Această secţiune oferă o estimare a vânzărilor şi a chetuielilor firmei dvs. pe o perioadă de 12 luni.

Asiguraţi-vă că argumentaţi şi documenţi fiecare sursă de informaţie folosită la calculele numerice din Previzionarea operaţiunilor.

Analiza pragului de rentabilitate

Această secţiune oferă calculul punctelor pragului de rentabilitate în Ron şi unităţi pentru afacerea dvs

Includeţi toate datele pe care se bazează calculul pragului de rentabilitate (Anexele Analiza Pragului de Rentabilitate).

Iată ce face o astfel de analiză. Determină volumul vânzărilor, la un preţ dat, pentru a acoperi costurile totale.

Bilanţul

Un bilanţ arată ceea ce deţineţi şi ceea ce datoraţi la o anumită dată. Un bilanţ previzionat arată mai degrabă cum vor fi lucrurile în anumite condiţii date, decât cum sunt de fapt.

Bilanţul are o formă standard (Adăugaţi în Apendice), dar poate conţine unele elemente adiţionale în funcţie de circumstanţele relaţionate cu firma pentru care este pregătită.

Arătaţi toate elementele pe care le-aţi folosit pentru toate schimbările majore între ultimul bilanţ  şi cel previzionat.

Aceasta e o estimare a felului în care va arăta bilanţul la sfârşitul celor 12 luni pe care le acoperiţi în prognosticul dvs.

Contul de profit şi pierderi

Plan de afaceri-Secţiunea financiară 3Contul de profit şi pierderi este un document financiar care arată dacă o afacere a avut sau nu profit sau dacă a avut pierderi după o perioadă specificată. (Specificaţi aceste date în Anexele destinat Declaraţiei de Venit)

Previzionarea  contului de profit şi pierderi este folosită mai curând  pentru a arăta cum pot fi lucrurile în anumite condiţii date decât  sum stau ele în prezent.

Asiguraţi-vă că includeţi toate datele atunci când elaboraţi document.

Fluxul de numerar

Documentele legate de fluxul de numerar identifică ieşirile şi intrările de numerar. Arată dacă o firmă va avea suficienţi bani pentru a-şi putea acoperi nevoile lună de lună. (Specificaţi în Anexele destinat Fluxului de Numerar).

Folosiţi documentele referitoare la profit ca şi punct de start. Pentru fiecare element, determinaţi momentul în care vă aşteptaţi să primiţi lichidităţi sau când va trebui efectiv să efectuaţii o plată.

Fluxul de numerar vă va arăta dacă este adecvat capitalul dvs. de lucru. Vă va arăta şi dacă când şi cât va trebui să împrumutaţi.

Explicaţi principiile majore, mai ales cel care fac să difere fluxul de numerar de declaraţia de profit şi pierdere, de ex.:

 • Dacă faceţi o vânzare într-o anumită lună, când veţi primi naii efectiv? Când cumpăraţi materiale pe inventar, plătiţi în avans, la livrare sau mai târziu?
 • Cum va afecta acest lucru fluxul de numerar?
 • Sunt anumite chetuieli plătibile în avans?
 • Există cheltuieli neprevăzute, achiziţionări de echipamente care ar trebui cuprinse în buget?