Plan de afaceri-Cercetare si Productie

Dacă afacerea dumneavoastră este suficient de mare pentru a avea un departament de Cercetare şi Dezvoltare, specificaţi persoana care se ocupă de acest departament şi obiectivele majore ale acestuia. Enumeraţi realizările acestui departament. Justificaţi cheltuielile realizate în anul anterior prin procentul de creştere a venitului Dacă există planuri pentru viitor oferiţi un procent din venit care va fi alocat pentru aceste planuri şi durata lor.

Selectarea unui produs / serviciu pentru a fi marketat, poate  fi o sarcină foarte dificilă. De aceea este o idee bună să aveţi un set de criterii pe baza cărora să decideţi care produse / serivicii să le scoateţi pe piaţă şi care nu. Aceste criterii ar putea include, dar nu trebuie limitate, la:

 • Investiţii necesare reduse
 • Prag de rentabilitate pozitiv şi ridicat
 • Fezabilitatea dezvoltării şi executării
 • Risc relativ scăzut
 • Rezultatele apar la în timp relativ scurt

Odată ce aţi utilizat aceste criterii pentru proiectul selectat, s-ar putea să aveţi nevoie de fonduri suplimentare pentru amplasamente şi resurse umane pentru a vă eficientiza procesul de dezvoltare.

Producţia

Această subsecţiune va oferi mai multe detalii despre modul în care produsul / serviciul este produs sau prestat. Pentru a vă asista mai bine în redactarea acestei secţiuni, a fost împărţită pentru afacerile orientate spre producţie şi cele orientate spre prestarea de servicii.

Produsul

Plan de afaceri-Cercetare si Productie 1Exista un număr de lucruri la care trebuie să faceţi referinţă atunci când afacerea dumneavoastră este orientată spre producţie. În primul rând, menţionaţi dacă produsul dumneavoastră este produs sau asamblat în cadrul companiei, care este lista de materii prime, sub-ansamble sau componente utilizate pentru produsul(-ele) dumneavoastră. Identificaţi furnizorii de materiale şi producătorii sub-ansamblelor. Enumeraţi factorii critici în producţia produsului dumneavoastră.

Specificaţi şi explicaţi principalele condiţii privind echipamentul, materialul şi munca implicată. Sunt itemii de mai sus disponibili? Dispuneţi de mai multe surse pentru materiile prime? Enumeraţi condiţiile de inventar, calitate şi specificaţiile tehnice, precum şi materialele sensibile sau periculoase cu care lucraţi.

Servicii

Afacerile orientate spre servicii vor aborda acestă prezentare altfel.
Managerul acestor companii va trebui să menţioneze dacă serviciul este oferit de personalul companiei sau este subcontractat la consultanţi pe domenii specifice. Dacă există proceduri pentru prestarea serviciilor, acestea vor fi descrise în această secţiune.

Aşa cum s-a menţionat şi în segmentul referitor la producţie, veţi enumera factorii critici pentru prestarea serviciului. Specificaţi dacă există un nivel specific al serviciului care trebuie menţinut şi cum se va întâmpla aceasta. 

Produse / Servicii noi sau cu vechime pe piaţă

Plan de afaceri-Cercetare si Productie 2Pe parcurs ce afacerea dumneavoastră se extinde, va veni momentul în care veţi lansa noi produse pe piaţă. Dacă aveţi planificate lansări de noi produse, menţionaţile în această secţiune.

Planul dumneavostră ar trebui să conţină şi menţiuni privitoare la perioada şi modul în care veţi lansa produsul / serviciile [O EXPOZIŢIE FOARTE IMPORTANTĂ, UN EVENIMENT MAJOR, VERSIUNI DEMO, CONCURSURI ETC.] şi termenul limită la care preconizaţi că le veţi scoate pe piaţă.

Produse viitoare

 • Există planuri pentru produse viitoare sau de nouă generaţie? Dacă da, care sunt acestea şi când vor apărea ele?
 • Sunt aceste noi produse incluse în planificările dumneavoastră de costuri şi venituri?

Compararea cu piaţa

Într-un paragraf sau două, poziţionaţi-vă produsul sau serviciul pe piaţa proprie:

 • Care sunt principaţii dumneavoastră concurenţi?
 • Care sunt produsele lor?
 • De ce este produsul / serviciul dumneavoastră superior şi cum este el diferit?
 • Ce este unic la produsul / serviciul dumneavoastră?