Plan de afaceri –
Cum sa realizati cercetarea pietii?

Succesul multor noi afaceri este de multe ori determinat de cât de bine pregătită această secţiune.
Această secţiune este impartita în subsecţiuni pentru analiza sectorului industrial, analiza pieţei şi analiza competiţiei. Pentru a redacta corect această secţiune a planului de afaceri, realizarea studiului de piaţă este foarte importantă.  

De ce să realizaţi cercetarea pieţei?

Toate afacerile pot beneficia din realizarea studiului de piaţă pentru a vedea dacă se află acolo unde vor să fie. Petrecând atâta timp cu probleme legate de marketing, precum clienţi, competiţie, stabilirea preţurilor, promoţii şi publicitate, este uşor să presupuneţi că aveţi puţine lucruri noi de aflat. Utilizaţi procesul de planificare a afacerii ca o oportunitate pentru a descoperi date şi a pune sub semnul întrebării eforturile dumneavoastră de marketing. Fiţi siguri că acest demers va fi benefic pentru afacerea dumneavoastră, iar timpul investit va fi utilizat judicios.

Există două tipuri de cercetare de piaţă: primară şi secundară.

Cercetarea primară de piaţă implică colectarea propriilor date. Exemple de astfel de cercetări primări ale pieţei sunt utilizarea Internetului  pentru a identifica concurenţa la nivel local, naţional şi global. Realizarea de anchete, interviuri de grup şi focus grupuri sunt tot atâtea modalităţi de a afla mai multe despre clienţii potenţiali şi nişele pentru afacerea dumneavoastră. Să plăteşti pentru servicii de cercetare profesioniste ar putea fi dificil pentru oricine porneşte o nouă afacere. Totuşi, există un număr destul de mare de cărţi despre marketing, care arată proprietarilor de afaceri mici cum să realizeze cercetări eficiente de marketing.

Cercetarea secundară de piaţă implică utilizarea informaţiei publicate, cum ar fi profile industriale, jurnale profesionale, ziare, profile demografice, reviste, recensăminte şi cărţi. Acest tip de informaţii este disponibil în bibliotecile publice, la asociaţiile patronale, camere de comerţ, furnizori ai sectorului dumneavoastră industrial, centre de informare pentru afaceri, agenţii şi direcţii guvernamentale.

Analiza sectorului industrial

Plan de afaceri-Piata 1Subsecţiunea de analiză a sectorului industrial ar trebui să descrie în mod obiectiv industrial în care sunteţi poziţionat.

Guvernul şi furnizorii de echipamente sunt surse foarte bune de informaţie. Utilizaţi Internetul pentru statistici şi rapoarte de cercetare. Când aţi terminat această secţiune, investitorii potenţiali şi ofiţerii de credit ar trebui să înţeleagă dinamica, problemele şi oportunităţile existente în sectorul dumneavoastră industrial

Încercaţi să găsiţi răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum vă definiţi propriul sector industrial?
 • Cum este segmentat sectorul industrial? Cum sunt definite segmentele?
 • Care sunt tendinţele şi dezvoltările importante ale sectorului?
 • Care sunt cei mai mari şi mai importanţi jucători de pe piaţă?
 • Cu ce probleme se confruntă segmentul industrial?
 • Ce evenimente naţionale şi internaţionale influenţează sectorul dumneavoastră industrial?
 • Care sund predicţiile de dezvoltare?
 • Care sunt vânzările totale estimate (i.e. curente, peste 5 şi peste 10 ani)
 • Există standarde generale, criterii şi condiţii de performanţă în acest sector?

Informaţie generală

 • Sectorul economic – service, producţie, retail sau distribuţie
 • Tipul specific de sector industrial (Producţie,  Tehnologie, Ştiinţe socio-umane, Industrie Minieră, Servicii etc.)
 • Structura sectorului
 • Nivelul de competiţie, jucătorii principali, prezenţa conglomeratelor, eşecuri anterioare notabile, jucători noi relevanţi 

Mărimea, Rata de creştere, Tendinţe, Factori determinanţi ai industriei

 • Rata de creştere
 • În ce fel ar putea fi segmentul dumneavostră diferit
 • Tendinţe previzionate şi oportunităţi strategice pe care le oferă acestea
 • Tendinţe şi mode majore ale segmentului
 • Schimbări în utilizarea produsului 

Sensibilitatea la cicluri economice şi sezonalitate

 • Cum vor afecta tendinţele naţionale şi internaţionale afacerea dumneavoastră?
 • Cum va afecta industria locală situaţia dumneavoastră?
 • Cum vor afecta variaţiile sezoniere fluxul dumneavoastră de numerar?
 • Ciclurile cererii 

Factori Legali, Politici şi Economici

 • Plan de afaceri-Piata 2Legi prezente şi viitoare precum şi politici care vă afectează afacerea
 • Prezenţa agenţiilor guvernamentale şi organismelor regulatoare
 • Facilităţi pentru marii investitori
 • Cheltuieli guvernamentale
 • Climatul politic (ex: stabil, conflicte mari, războaie etc.) şi stabilitatea guvernării
 • Cum vă afectează afacerea reglementările locale? (Standarde de control, modificări ale salarizării şi taxelor etc.) 

Factori socioculturali

 • Stilul de viaţă şi schimbările socioculturale
 • Preocupări legate de mediu
 • Schimbări în utilizarea venitului dispozabil
 • Condiţii de viaţă (utilităţi, poluare etc.) 

Factori tehnologici

 • Plan de afaceri-Piata 3Tehnologii de ultimă generaţie sau procese şi tehnologii în dezvoltare
 • Rata inovaţiei tehnologice
 • Costul relativ pentru tehnologie, cercetare şi dezvoltare
 • Dependenţa industriei de factori tehnologici, impactul inovaţiei tehnologice
 • Utilizarea energiei 

Norme şi modele financiare

 • Termeni cu furnizorii, clienţii şi piaţa de capital
 • Situaţii financiare
 • Profituri previzionate etc.