Legislatie incidenta:

1. OUG 64/2009

2. OMF 2548/2009

Termeni utili:

1.Instrumente structurale- IS – contributie financiara nerambursabila primita de la comisia europeana prin cele 3 fonduri: FEDR; FSE; FC.

2.Autoritate de certificare si plata- ACF directie din Ministerul finantelor responsabila de gestionarea fondurilor primite de la comisia europeana din fonduri structurale si a celor alocate de la bugetul de stat in cazul programelor operationale

3.Autoritate de management-AM– organism public sau privat national,regional sau local, desemnat de un stat membru UE pentru gestionarea unui program operational.

4. Program operational sectorial- POS-document prezentat de un stat membru UE si adoptat de comisia europeana, care defineste o strategie de dezvoltare si pentru care se face apel la un fond comunitar de finantare.

6. Plata directa transferul sumelor aferente Programelor operationale direct de la ACF catre beneficiarii programelor( se practica doar in cazul POS Transport si POS Mediu).

7. Plata indirecta transferul sumelor aferente Programelor operationale de la ACF catre unitatile de plata din cadrul AM si de aici catre beneficiarii programelor

8.Unitate de plata- UP– compartiment in cadrul AM care asigura managementul financiar al programelor cu plata indirecta

9. Prefinantare-PFIN– sume transferate din IS catre beneficiari in stadiul initial pentru inceperea proiectelor sau pe parcurs in conditiile din contractul de finantare.Este f. Important de analizat la elaborarea proiectului, pentru a evita blocaje financiare pe parcurs. Nu poate fi ceruta de benefiari- institutii publice- finantati integral din bugetele de stat ,decat daca au proiecte in parteneriat si numai pentru partenerii care nu sunt finantati integral de la bugetele de stat.

10. Cofinantare publica-COFP sume transferate din bugetul statului si bugetele locale catre beneficiari pentru finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor

11. Cofinantare privata- COFp– sumele alocate de beneficiari pentru finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor

12. Cheltuieli eligibile- CHEL– cheltuieli EFECTUATE de beneficiar ,finantate din IS, COFP sau COFp, respectand reglementari legale comunitare si nationale.

13. Contributia publica nationala totala Totalul fondurilor publice necesare implementariiPOS= COFP + cheltuieli publice neeligibile.

14. Valoare totala a proiectului VTPtotal cheltuieli necesare beneficiarului pt. implementarea proiectului = Sume primite din IS+ Sume primite din COFP+ Sume din COFp+ Sume aferente cheltuielilor neeligibile