O prezentare succintă a unui plan media

 

O prezentare succintă a unui plan media 1Marketingul şi obiectivele campaniei

□ Care sunt obiectivele cheie ale acestei campanii şi cum se potrivesc acestea în imaginea generală a campaniei?

□ Obiectivele sunt, în primul rând, pentru a genera vânzări, pentru a ridica cunoaşterea produsului sau pentru a susţine publicitatea?

□ Există orice alte obiective specifice de remarcat?

Obiectivele media

□ Obiectivele specifice care pot influenţa canalele mijloacelor de publicitate recomandate de agenţia de publicitate.

Bugetul

□ Bugetul ar trebui precizat în mod clar. În cazul în care este destinat pentru a acoperi cheltuielile cu mijloacele de publicitate, cu producţia etc., ulterior, menţionaţi acest lucru pentru a vă asigura că planul rezultat cuprinde şi celelalte costuri.

Coordonarea în timp şi etapele campaniei

□ Începutul şi sfârşitul campaniei şi etapele acesteia.

□ E posibil să fie nevoie să reduceţi etapa de început a campaniei pentru a institui cunoaşterea mărcii şi pentru a susţine orice formă de marketing  .

□ Ar trebui acordată atenţie procesării răspunsurilor generate de activitatea mijloacelor de publicitate.

□ TV-ul (în direct) şi radioul tind să conducă la răspunsuri imediate, astfel încât ar trebui acordată atenţie orelor de deschidere a centrului telefonic (call centre) în cazul în care îndrumaţi oamenii să sune ca parte a apelului la acţiune.

□ De asemenea, dimensiunea activităţii ar trebui să reflecte volumele de vânzări planificate, astfel încât acolo unde acestea sunt maxime puteţi dori să reduceţi activitatea mijloacelor de publicitate (şi cheltuielile acesteia).

Audienţa ţintă

O prezentare succintă a unui plan media 2□ Ce fel de persoane vreţi să atrageţi? Ce însuşiri geodemografice au acestea?

□ Categoriile socio-demografice, grupele de vârstă şi aşa mai departe.

□ Clienţii actuali, clienţii potenţiali?

Înţelegerea clientului cheie

□ De ce vreţi să vă direcţionaţi campania spre această audienţă determinată?

□ Punctele forte şi analiza raţională strategică – este posibil ca aceştia să fie cumpărători multiplii? Este posibil ca aceştia să cheltuiască mai mult de pe cartea lor de credit? Este posibil ca aceştia să împrumute mai mult, fără un risc mare? Este posibil ca aceştia să fie mai loiali mărcii şi prin urmare să producă o amortizare bună a investiţiei?

□ Adesea este util să realizaţi un profil al tipului de persoană la care vreţi să ajungeţi – ar putea fi în funcţie de tipul jobului, de hobby-uri, ce citesc aceştia, unde locuiesc, tipul de locuinţă deţinută, ce fel de articole cumpără în fiecare săptămână şi ce ziar citesc aceştia.

Regionalitatea

□ Acoperirea naţională sau regională.

□ Aceasta va fi determinată parţial de dimensiunea bugetului disponibil.

□ Există anumiţi factori competitivi regionali care v-ar putea determina să măriţi, să micşoraţi sau să evitaţi complet publicitatea?

Strategia media

□ Există anumite obiective stabilite de afacere care vor influenţa strategia?

□ Încercaţi să evitaţi să fiţi prea prescriptiv în această secţiune, astfel încât să primiţi o recomandare obiectivă şi strategică, bazată pe obiective şi pe buget. Acesta este în special cazul, când daţi instructajul marilor agenţii care planifică mijloacele de publicitate.

Mijloacele de publicitate

□ Listaţi aici orice mijloc de publicitate obligatoriu care doriţi să fie inclus în plan. Principalele mijloace de reclamă sunt:

□ televizorul;

 radioul;

□ presa;

□ (posterele) din faţa uşii – foi de hârtie diferite ca dimensiune;

□ ambientul (pe cutiile de bere, pe interiorul uşilor de la toaletă, oriunde aveţi consum de mijloc publicitar static!);

□ editorialele şi promoţiile din reviste.

Elementul creativ

□ Aceste reguli, în mod normal, stipulează nevoia de a acorda atenţie identităţii mărcii pentru a menţine compatibilitatea şi recunoaşterea. Oricum, trebuie să comunicaţi în mod clar orice restricţii ale mărcii şi ce vreţi să realizaţi prin aceste restricţii.

De exemplu, în cazul în care campania trebuie să examineze regulile asupra caracterului de literă, setului standard de culori pentru tipărire, tonului vocii şi imaginile, atât timp cât sunt succint prezentate, acestea vor deveni bazele publicităţii. Dar, conţinutul şi poziţionarea reclamei păstraţi-le deschise la interpretarea creativă dată de către agenţie. Din informaţiile acestui rezumat, agenţia de publicitate are tot ceea ce îi este necesar pentru a vă realiza reclama.

Evaluarea

□ Este important să evaluaţi succesul oricărei reclame, în felul acesta veţi şti ce funcţionează şi ce nu. Odată ce ştiţi acest lucru puteţi lua o decizie informată şi lucidă în legătură cu alocarea bugetului viitor şi cu selectarea celor mai buni performeri.

□ Măsurarea poate fi asupra răspunsului iniţial sau asupra vânzării finale, cu condiţia să aveţi o urmărire solidă a coordonatelor.

□ O campanie de succes poate fi măsurată prin urmărirea metodei de testare a efectelor reclamei (reamintirea) din campania de publicitate şi prin verificare, în cazul în care mesajul a fost recepţionat şi înţeles.

Agenţiile de cercetare a pieţei pot fi angajate să facă acest lucru în numele firmei.

□ Participările la prezentările organizate de firmă sunt un alt mod de a măsura succesul campaniei. Acestea sunt reprezentate de locul unde oamenii sunt invitaţi să participe la o sesiune, unde sunt prezente componentele campaniei de publicitate, la fel şi feedback-ul şi unde sunt înregistrate metodele de testare ale efectului reclamei.