Începând cu data de 25 mai 2018, Afaceri.net va adopta regulamentul UE 2016/679.
Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Sursesanatate.ro va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora.

Principalele informaţii pe care le colectăm sunt:

 • Nume si Prenume
 • Cod numeric personal
 • Seria şi numărul cărţii de identitate
 • Data naşterii
 • Sex
 • Adresa de domiciliu şi adresa unde doriţi să primiţi corespondenţa
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail

Scopurile colectării

 • Facturarea produselor pe care doriţi să le cumpăraţi;
 • Înscrierea în baza noastră de date astfel încât să aveţi acces la produsele noastre şi să beneficiaţi de toate drepturile oferite membrilor;
 • Livrarea produselor;
 • Informare;

Transferul datelor

Pentru ca Reţeaua să funcţioneze, este necesar transferul informaţiilor între computerile din Reţea sau/ şi companiile sale administrative şi/ sau entităţile sale afiliate. Distribuitorul este de accord ca Reţeaua şi/ sau Compania să transfere informaţiile despre Distribuitor către sau între oricare dintre entităţile afiliate, subsidiare şi asociate ale Companiei şi/ sau Reţelei, în scopul desfăşurării normale a activităţilor din Reţea.

Afaceri.net  nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, Afaceri.net va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție.

In acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Afaceri.net, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Afaceri.net în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare.

[gdpr_privacy_tools]