Semn de sănătate: autorizațiile de mediu obligatorii aproape pentru orice tip de business

Activitățile umane sunt tot mai dăunătoare pentru mediu, iar acest lucru se poate remarca prin limitele de poluare pe care în special marile orașe ale lumii le depășesc zilnic

 • Cel mai adesea vorbim despre poluarea aerului cu emisiile de gaze de eșapament, dat fiind numărul tot mai ridicat al mașinilor, ori de activitatea susținută de marile fabrici producătoare sau de practica incinerării gunoaielor, care transformă aerul curat în unul aproape irespirabil. Iar acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante practici ale populației, care cresc nivelul de poluare al aerului.Autorizatie

 

 • Cu toate acestea, nici apa și nici solul nu sunt scutite de efectele nocive ale activităților umane, care duc la apariția substanțelor chimice ce distrug ecosistemul. Aproape o treime din gunoiul menajer este reprezentat de deșeurile rezultate din ambalaje, care știm cu toții cât de mult afectează mediul din pricina plasticului pe care îl conțin. Să nu mai vorbim de pesticidele folosite în agricultură.

 

Având în vedere toate aceste probleme, este necesar ca autoritățile competente să ia măsuri și să stabilească un cadru legislativ care să încetinească procesul de poluare și să reducă efectele acesteia prin soluții durabile. Iar toate acestea vor duce la un mediu mai sănătos.

În România, protecția mediului este reglementată ținând cont și de normele din Comunitatea Europeană. Astfel, conform Ordonanței de Urgență nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 2006, cu modificările și completarile ulterioare, protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice iar în situația în care desfășoară o activitate cu impact asupra mediului se impune solicitarea și obținerea actelor de reglementare, potrivit prevederilor legislative din domeniu.

 

Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca business-ul tău să contribuie la un mediu sănătos?

Autorizația de mediu este documentul care stabilește parametrii și regulile conform cărora pot funcționa companiile, impunând condiții speciale pentru buna desfășurare a activității, raportându-se la normele de protecție a mediului. Este nevoie de specialiști din domeniu care să stabilească cadrul și regulile de funcționare al tuturor firmelor.

 

 • Aproape orice tip de business are obligativitatea de a solicita o serie de acte de reglementare de la autoritățile competente din domeniul protecției mediului printre care se numără și autorizația de mediu.
 • După înregistrarea activității firmei la Registrul Comerțului, trebuie să verifici în Anexa 1 din HG 1798/2007, ediția REV2, dacă respectivele coduri CAEN sunt supuse autorizării de mediu.
 • Fie că ești o companie la început de drum sau deja întreprinzi activități ca agent economic, este obligatoriu să deții o autorizație de mediu dacă există un posibil impact semnificativ asupra mediului prin activitatea firmei tale.
 • În cazul în care ai nevoie de o autorizație de mediu, adresează-te autorității competente pentru emiterea acesteia, după caz:
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe;
 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor care se desfășoară în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
 • Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

 

Totodată, fără autorizația de mediu, este interzisă funcționarea și desfășurarea activităților de către firmele care au un posibil impact semnificativ asupra mediului. Cei care nu respectă regulile sunt pasibili de amenzi considerabile.

 • Persoanele fizice pot fi sancționate cu amendă cuprinsă între 5000 lei şi 10.000 lei, iar persoanele juridice între 30.000 lei şi 60.000 lei în cazul în care nu se solicită și nu se obţin actele de reglementare conform prevederilor legale precum şi acordul de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de către autoritate. De asemenea, aceleași persoane fizice și juridice pot fi amendate contravențional dacă nu îndeplinesc obligația de a efectua bilanțul de mediu, ca parte din procedura de obținere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 • O amendă cuprinsă între între 7.500 lei și 15.000 lei pentru persoane fizice, şi una cuprinsă între 50.000 lei și 100.000 lei pentru persoane juridice se stabilește în cazul în care acestea nu îndeplinesc obligația de a funcționa respectând prevederile autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu. De asemenea, titularul trebuie să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, care nu se cunoșteau la data emiterii actelor de reglementare sau în privința oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării. Nerespectarea obligației de a realiza măsurile impuse în totalitate și la termen, în conformitate cu actele de reglementare și prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului atrage după sine aceleași sancțiuni.

 

Prin respectarea legislației de mediu în vigoare, cu sprijinul unei companii de consultanță de mediu, business-ul tău poate contribui la sănătatea mediului înconjurător prin diminuarea poluării care rezultă din activitățile pe care le întreprinzi.