În această secţiune noi numim şi descriem proprietarii sau oamenii cheie care vor fi implicaţi în organizarea şi deru­larea afacerii, împreună cu calificările şi îndemânările lor care vor contribui la succesul acesteia. Este posibil ca aceşti oameni să nu fie unul şi acelaşi, deoarece este posibil ca proprietarii să fi identificat alte persoane care au calificările şi abilităţile cheie necesare afacerii şi care vor fi angajaţi de către propri­etari; în orice caz, ei vor fi totuşi importanţi, dacă nu chiar esenţiali, pentru succesul potenţial al afacerii.

Detalii despre personalul cheie

În cazul unei afaceri de o singură persoană, acestea ar putea să cuprindă doar un simplu curriculum vitae şi un pro­fil personal al conducătorului afacerii. Oricum, în cazul unui parteneriat sau al unei companii cu răspundere limitată poate exista un număr de persoane cheie implicate şi rolul, precum şi pregătirea fiecăreia vor trebui să fie prezentate în detaliu.

În acelaşi timp, în cazul propunerilor de afaceri care implică un număr de parteneri, directori sau personal cheie, aceasta este etapa în care structura managerială a organizaţiei poate fi schiţată sub forma unei organigrame care să specifice poziţiile şi responsabilităţile fiecăruia din personalul cheie.

O dată prezentată organigrama, pentru fiecare din propri­etarii sau personalul cheie din organigramă trebuie specificat:

Proprietarii afacerii- persoane cheie 11. un curriculum vitae (ideal numai de o pagină), detali­ind informaţiile personale ca de exemplu: naţionalitatea, data şi locul naşterii, starea civilă, detalii despre fam­ilie etc. Ar trebui, de asemenea, să se specifice cali­ficările prezente şi cele în derulare sau orice calificare profesională ce urmează a fi obţinută în viitorul ap­ropiat.

Ar trebui să se facă un rezumat al carierei, în­cepând cu ultimul loc de muncă şi mergând înapoi, identificând pe parcurs orice pregătire profesională sau experienţă relevantă pentru propunerea de afaceri prezentă. În final, ar trebui să se menţioneze orice preocupări sau activităţile în afara întreprinderii care pot îmbogăţi profilul personal, ca de exemplu director de şcoală, secretar de club, activităţi caritabile, publicaţii etc.

2. un profil personal în care să vă descrieţi, să vă prezentaţi motivaţiile, orice experienţe care au avut o influenţă majoră asupra stilului vostru de viaţă sau carierei, ambiţiile personale, planurile sau obiectivele pe ter­men lung. Poate, de asemenea, să se facă referiri la orice circumstanţe personale sau la angajamentele fa­miliale sau sociale care pot influenţa propunerea voas­tră de afaceri sau pot fi relevante pentru aceasta.

De exemplu, e posibil să aveţi o familie care să vă sprijine sau poate copii cu nevoi educaţionale speciale. De asemenea, este posibil să fiţi în postura fericită de a avea o formă alternativă de venit, de exemplu, un partener de viaţă care să lucreze sau să aveţi pensie, aşa încât să nu fie necesar să vă bazaţi pe venitul din afacerea pe care o propuneţi.

Motivele pentru alegerea afacerii

În această secţiune ar trebuie să explicaţi în mai multe detalii circumstanţele variate sau factorii care v-au determi­nat să proiectaţi planuri pentru a pune bazele unei afaceri proprii. În unele cazuri, este posibil ca această hotărâre să fie rezultatul unei schimbări foarte puternice care îndeamnă spre o direcţie – unii oameni doresc ani de zile să fie propriii lor stăpâni, dar numai şocul şi insecuritatea generată de şomaj îi forţează să-şi asume riscul.

În alte cazuri, poate fi rezultatul unei oportunităţi care a apărut, oferind şansa de a împlini un ideal sau o ambiţie personală foarte veche, de exemplu un hobby lucrativ care extinzându-se treptat ajunge în cele din urmă să devină viabil ca o afacere full-time. Aici motivaţia primară este deseori una de satisfacţie personală mai curând decât de securitate financiară.

Calificări şi experienţă personale relevante pentru afacere

Proprietarii afacerii- persoane cheie 2Aici este locul unde poţi descrie calificările variate pe care deja le ai sau acelea pentru care te pregăteşti acum şi pe care de obicei le scoţi în evidenţă cu certificate de calificare sau referinţe de la angajatorii anteriori. Un lucru important de reţinut este că nu numai certificatele de calificare sunt importante.

Pentru un director de bancă sau un finanţator potenţial nu numai cali­ficările academice (sau profesionale) sunt luate în considerare; ceea ce contează este experienţa anterioară relevantă. Foarte des, experienţa anterioară – ca de exemplu, în contabilitatea primară, management financiar, controlul creditului, planifi­carea bugetară etc. – este la fel de importantă pentru un finanţator potenţial ca şi cunoştinţele tehnice ale întreprinzătorului potenţial. De aceea este important să vă scormoniţi memoria, să vă gândiţi la ceea ce aţi muncit pentru a identifica toate experienţele posibile care ar putea fi relevante pentru propunerea de afaceri.

Este uimitor cât de mulţi oameni cred că nu au nici o cunoaştere precedentă sau experienţă de afaceri şi totuşi, când sunt întrebaţi, pot descrie slujbe anterioare care au implicat dezvoltarea şi folosirea unor îndemânări econo­mice (ca de exemplu: mânuirea banilor sau controlul acţiunilor) fără ca de fapt să realizeze că aceste cunoştinţe, dobândite prin experienţă, sunt acum relevante pentru viitoarea lor afacere.