1.Parteneri-P 2 sau mai multe entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania si/sau in statele UE

2. Lider parteneriatLP entitate inregistrata fiscal in Romania sau o grupare europeana de cooperare teritoriala, care e responsabila cu implementarea proiectului si respectarea tuturor prevederilor din contractul de finantare.

3. Acord de parteneriatAP contract atipic(caracteristici specifice mai multor tipuri de contracte-comercial, colaborare, mandat, antrepriza) incheiat intre lider si parteneri, supus legislatiei romane si care reglementeaza aspectele legale, financiare sau de orice alta natura care pot interveni in implementarea in parteneriat a proiectului. Fiecare AM stabileste un model orientativ al acordului de parteneriat.

4. Initierea unui parteneriat:

– Alegerea partenerilor este atributul exclusiv al LP, in cazul in care acesta initiaza parteneriatul

– Institutiile publice au obligatia de a face publica intentia de stabilire a unui parteneriat cu ENTITATI PRIVATE , in urmatoarele conditii:

a. anunt public prin intermediul canalelor media cu acoperire nationala sau internet cu precizarea principalelor activitati ale proiectului si a conditiilor minime ce trebuie indeplinite de parteneri

b.Selectia partenerilor inregistrati fiscal in Romania se face doar dintre entitatile care au raspuns anuntului public

c.Selectia partenerilor inregistrati fiscal in alte state UE se face doar dintre entitatile care au domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectului

5. Reguli financiare parteneriat:

Proiecte in parteneriat 1a. Decontarea Cheltuielilor se face pe baza de factura sau alte documente justificative cu valoare contabila(bon fiscal, tichet transport cu regim fiscal,etc.)

b. LP si P finantati integral/partial din fonduri publice pot include in bugetul propriu doar sumele aferente valorii totale a activitatilor pe care le desfasoara in cadrul proiectului

c. LP are obligatia deschiderii unor conturi dedicate pt. Primirea de la AM a PFIN, CHEL si TVA

d. LP finantat integral de la bugetele de stat poate solicita PFIN in numele P care indeplinesc conditii de primire a PFIN.

e.Sumele aferente PFIN, CHEL, TVA primite se vireaza de LP, in termen de 3 zile l. de la incasare , in conturile proprii si ale P deschise la Trezorerie. LP va trimite o notificare scrisa catre P si AM(cu copie a ordinului de plata si extrasului de cont), privind sumele virate, in termen de 3 zile l. de la data virarii.

f. P au obligatia sa verifice incasarea sumelor cuvenite in termen de 3 zile l. de la data primirii notificarii. Daca incasarea nu s-a efectuat, P trebuie sa transmita o notificare scrisa catre LP si AM, in termen de 3 zile l. de la data constatarii.

g.LP si P au obligatia deschiderii de conturi pentru primirea PFIN , precum si conturi pt. Primirea CHEL si TVA. P entitati private pot opta pt. Dechiderea conturilor la trezorerie sau la banci comerciale. Dobanda din contul de PFIN se raporteaza AM, care o va scadea din sumele rambursate.