Definiţia întreprinzătorului

 

Definitia intreprinzatorului 1Conceptul de întreprinzător are numeroase sensuri.

Pe de o parte, întreprinzătorul este o persoană cu un talent deosebit în a iniţia schimbări şi care este înzestrat cu trăsături ce se regăsesc la doar un segment mic al populaţiei.

Pe de altă parte, oricine doreşte să muncească pentru sine poate fi considerat întreprinzător.

Noţiunea de întreprinzător

– entrepreneur în engleză – provine din cuvântul francez entreprendre, care înseamnă „a iniţia”, „a întreprinde”. În contextul activităţii economice, înseamnă a porni o afacere.

Conform dicţionarului Merriam-Webster, întreprinzătorul este cel care organizează, conduce şi îşi asumă riscurile unei afaceri sau întreprindere.

Viziunea lui Schumpeter asupra noţiunii de întreprinzător –  Definiţia economistului austriac Joseph Schumpeter dată întreprinzătorului pune accentul pe inovaţie, cum ar fi:

  • Produse noi
  • Tehnologii noi de fabricaţie
  • Pieţe noi
  • Noi forme de organizare

Bogăţia se creează atunci când inovaţia are ca efect creşterea cererii. Din acest punct de vedere, putem defini rolul întreprinzătorului ca fiind îmbinarea factorilor de producţie într-un mod inovativ astfel încât să genereze valoare pentru cumpărător, cu scopul ca această valoare agăugată să depăşească costul factorilor de producţie, generând astfel câştiguri superioare ca urmare a creării de avere.  

Întreprinzătorul vs. Întreprinderile mici

Definitia intreprinzatorului 2Multe persoane folosesc termenii de “întreprinzător” şi “proprietar al unei întreprinderi mici” cu sensuri similare . Chiar dacă au multe în comun, există diferenţe semnificative între o societate pe acţiuni şi o întreprindere mică.

Societăţile pe acţiuni diferă faţă de întreprinderile mici prin următoarele:  

– Profitul realizat – decât să genereze un val al câştigurilor care să înlocuiască tradiţionala ocupaţie, o societate pe acţiuni de succes realizează venituri substanţiale, având un profit de mai multe milioane de dolari.

– Rapiditatea generării de profit – în timp ce o afacere mică de succes poate genera câteva milioane de dolari profit pe toată durata de funcţionare, profitul unei societăţi se creează mult mai rapid; de exemplu, în 5 ani.

– Risc – riscul într-o societate pe acţiuni trebuie să fie ridicat; altfel, având garanţia unui profit sigur, mulţi întreprinzători ar urmări ideea şi oportunitatea nu va mai fi.

– Inovaţie – societatea adesea presupune o inovaţie substanţială dincolo de ce ar putea arăta o afacere mică. Această inovaţie oferă societăţii pe acţiuni avantajul competitiv care are ca efect crearea de bogăţie. Inovaţia poate consta în însuşi produsul sau serviciul oferit sau în procesul livrării acestora.